Προσεχείς εκδηλώσεις

Υπάρχουν 5 προσεχείς εκδηλώσεις

06
Δεκ
2023
Τετ, 6 Δεκ 2023 09:30 - 17:00
Διαδικτυακή Εκπαίδευση
Στο Σεμινάριο αυτό, παρουσιάζεται η Μεθοδολογία Οργάνωσης ενός Εργαστηρίου Μετρήσεων, Δοκιμών και Διακριβώσεων στα πλαίσια της έκδοσης του Προτύπου ISO 17025:2017.
14
Δεκ
2023
Πεμ, 14 Δεκ 2023 09:30 - 17:00
Διαδικτυακή Εκπαίδευση
Το σεμινάριο αυτό είναι ένα απολύτως διαδραστικό Workshop και υλοποιείται μέσω σύντομων Ασκήσεων και χρήσης Εργαλείων Προγραμματισμού, Βελτίωσης της Ποιότητας, Διαχείρισης Κινδύνων, Μείωσης Κόστους και Βελτίωσης Παραγωγικότητας.
18
Δεκ
2023
Δευ, 18 Δεκ 2023 09:30 - 17:00
Διαδικτυακή Εκπαίδευση
Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν [...]
20
Δεκ
2023
Τετ, 20 Δεκ 2023 09:30 - 17:00
Διαδικτυακή Εκπαίδευση
Στο σεμινάριο παρουσιάζονται Μεθοδολογίες και Πρακτικές, οι οποίες διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα, τη διαθεσιμότητα και την προσβασιμότητα των πολύτιμων Πληροφοριακών Δεδομένων της Επιχείρησης μέσα από τις απαιτήσεις της νέας Έκδοσης του Προτύπου ISO 27001:2022. Παράλληλα θα δοθεί έμφαση στις διαφορές που έχουν προκύψει με την παλαιότερη έκδοση και στα νέα σημεία Ελέγχου.
31
Ιαν
2024
Τετ, 31 Ιαν 2024 09:30 - 17:00
Διαδικτυακή Εκπαίδευση
Στο Σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται οι βασικές αρχές και η νομοθεσία, που θα πρέπει να πληρούνται από κάθε Επιχείρηση, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι διαθέτουν, σε ατομικό επίπεδο καθώς και σε επίπεδο Ομίλου, αποτελεσματική εσωτερική οργανωτική δομή και επαρκείς λειτουργίες Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Υποστήριξη από iCagenda