Όλες οι εκδηλώσεις

Υπάρχουν 142 εκδηλώσεις - Σελίδα 14 / 15

11
Απρ
2024

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ (Live Online Training)

Τόπος: Διαδικτυακή Εκπαίδευση
Το Σεμινάριο αυτό πραγματεύεται το θέμα της Δειγματοληψίας με τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η Ποιότητα, αλλά και να αποφεύγεται η Σπατάλη. Περιλαμβάνει τη Δειγματοληψία Εισερχομένων Παρτίδων, τη συνεχή Δειγματοληψία κατά τη διάρκεια της Παραγωγής, αλλά και τη Δειγματοληψία για την αποδέσμευση των Παρτίδων που παράγονται.
24
Απρ
2024

ISO 17025 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (Live Online Training)

Τόπος: Διαδικτυακή Εκπαίδευση
Στο Σεμινάριο αυτό, παρουσιάζεται η Μεθοδολογία Οργάνωσης ενός Εργαστηρίου Μετρήσεων, Δοκιμών και Διακριβώσεων στα πλαίσια της έκδοσης του Προτύπου ISO 17025:2017.
16
Μάι
2024

AUDIT - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Live Online Training)

Τόπος: Διαδικτυακή Εκπαίδευση
Το σεμινάριο αυτό είναι ένα απολύτως διαδραστικό Workshop και υλοποιείται μέσω σύντομων Ασκήσεων και χρήσης Εργαλείων Προγραμματισμού, Βελτίωσης της Ποιότητας, Διαχείρισης Κινδύνων, Μείωσης Κόστους και Βελτίωσης Παραγωγικότητας.
21
Μάι
2024

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ (Live Online Training)

Τόπος: Διαδικτυακή Εκπαίδευση
Το Σεμινάριο είναι κατ’ ουσίαν ένα Workshop επίλυσης των προβλημάτων στους προαναφερθέντες τομείς. Θα εξετασθούν ένα προς ένα όλα τα ανωτέρω προβλήματα, θα παρουσιασθούν τα Εργαλεία με τα οποία επιλύονται και οι καλές Πρακτικές και Διαδικασίες που εφαρμόζονται διεθνώς, ενώ θα εξετασθούν και όσα επιπλέον ζητήματα τεθούν από τους Συμμετέχοντες.
07
Ιουν
2024

AUDIT ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ: BEST PRACTICES & TOOLS (Live Online Training)

Τόπος: Διαδικτυακή Εκπαίδευση
Το Σεμινάριο αυτό απευθύνεται στα Ανώτερα Στελέχη του Εργοστασίου, σε Διευθύνοντες Συμβούλους και Ιδιοκτήτες Επιχειρήσεων που διαθέτουν Παραγωγική Μονάδα, ή έχουν ως αντικείμενο Εγκαταστάσεις και Service Εξοπλισμού και Τεχνικά Έργα. Παρουσιάζει βήμα προς βήμα τον τρόπο Αξιολόγησης όλων των Λειτουργιών του Εργοστασίου.
12
Ιουν
2024

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (Live Online Training)

Τόπος: Διαδικτυακή Εκπαίδευση
Με το σεμινάριο αυτό προσφέρουμε στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να κατανοήσουν πλήρως την Δομή Κόστους του Προϊόντος, καθώς και τα Εργαλεία Προϋπολογισμού και Παρακολούθησής του, που αποτελούν modules (υποσυστήματα) των Πληροφοριακών Συστημάτων των Επιχειρήσεων (ERP).
25
Ιουν
2024

ISO 27001:2022 - IT SECURITY - (Live Online Training)

Τόπος: Διαδικτυακή Εκπαίδευση
Στο σεμινάριο παρουσιάζονται Μεθοδολογίες και Πρακτικές, οι οποίες διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα, τη διαθεσιμότητα και την προσβασιμότητα των πολύτιμων Πληροφοριακών Δεδομένων της Επιχείρησης μέσα από τις απαιτήσεις της νέας Έκδοσης του Προτύπου ISO 27001:2022. Παράλληλα θα δοθεί έμφαση στις διαφορές που έχουν προκύψει με την παλαιότερη έκδοση και στα νέα σημεία Ελέγχου.
26
Ιουν
2024

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Live Online Training)

Τόπος: Διαδικτυακή Εκπαίδευση
Το Σεμινάριο αυτό, προσφέρει ένα σημαντικό πρακτικό βοήθημα για την αναβάθμιση του Εργοδηγού και θα εμπλουτίσει τις τεχνικές Δεξιότητές του, με σύγχρονες Μεθόδους και Εργαλεία.
03
Ιουλ
2024

PAPERLESS OFFICE (Live Online Training)

Τόπος: Διαδικτυακή Εκπαίδευση
Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται Πρακτικές, Εργαλεία και Διαδικασίες για τη Διαχείριση της συνεχούς ροής των Πληροφοριών και των ποικίλων απαιτήσεων της καθημερινότητας.
16
Ιουλ
2024

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΩΝ (Live Online Training)

Τόπος: Διαδικτυακή Εκπαίδευση
Στο σεμινάριο αυτό αποτυπώνονται τα βήματα και οι λεπτομερείς Διαδικασίες που θα οδηγήσουν στην ακριβή καταγραφή του Κόστους των Έργων, από τη φάση του Σχεδιασμού έως τη φάση της Υλοποίησης και τελικά της παράδοσης στον Πελάτη, εσωτερικό ή εξωτερικό, καθώς και στην Παρακολούθηση των Αποκλίσεων του Κόστους.

Υποστήριξη από iCagenda