Όλες οι εκδηλώσεις

Υπάρχουν 138 εκδηλώσεις - Σελίδα 14 / 14

07
Νοε
2023

AUDIT ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ: BEST PRACTICES & TOOLS (Live Online Training)

Τόπος: Διαδικτυακή Εκπαίδευση
Το Σεμινάριο αυτό απευθύνεται στα Ανώτερα Στελέχη του Εργοστασίου, σε Διευθύνοντες Συμβούλους και Ιδιοκτήτες Επιχειρήσεων που διαθέτουν Παραγωγική Μονάδα, ή έχουν ως αντικείμενο Εγκαταστάσεις και Service Εξοπλισμού και Τεχνικά Έργα. Παρουσιάζει βήμα προς βήμα τον τρόπο Αξιολόγησης όλων των Λειτουργιών του Εργοστασίου.
24
Νοε
2023

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Live Online Training)

Τόπος: Διαδικτυακή Εκπαίδευση
Το Σεμινάριο αυτό, προσφέρει ένα σημαντικό πρακτικό βοήθημα για την αναβάθμιση του Προϊσταμένου Επιχείρησης, ώστε να λειτουργεί ως Manager Πρώτης Γραμμής.
28
Νοε
2023

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Live Online Training)

Τόπος: Διαδικτυακή Εκπαίδευση
Το Σεμινάριο αυτό, προσφέρει ένα σημαντικό πρακτικό βοήθημα για την αναβάθμιση του Εργοδηγού και θα εμπλουτίσει τις τεχνικές Δεξιότητές του, με σύγχρονες Μεθόδους και Εργαλεία.
06
Δεκ
2023

ISO 17025 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (Live Online Training)

Τόπος: Διαδικτυακή Εκπαίδευση
Στο Σεμινάριο αυτό, παρουσιάζεται η Μεθοδολογία Οργάνωσης ενός Εργαστηρίου Μετρήσεων, Δοκιμών και Διακριβώσεων στα πλαίσια της έκδοσης του Προτύπου ISO 17025:2017.
14
Δεκ
2023

AUDIT - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Live Online Training)

Τόπος: Διαδικτυακή Εκπαίδευση
Το σεμινάριο αυτό είναι ένα απολύτως διαδραστικό Workshop και υλοποιείται μέσω σύντομων Ασκήσεων και χρήσης Εργαλείων Προγραμματισμού, Βελτίωσης της Ποιότητας, Διαχείρισης Κινδύνων, Μείωσης Κόστους και Βελτίωσης Παραγωγικότητας.
18
Δεκ
2023

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (Live Online Training)

Τόπος: Διαδικτυακή Εκπαίδευση
Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν [...]
20
Δεκ
2023

ISO 27001:2022 - IT SECURITY - (Live Online Training)

Τόπος: Διαδικτυακή Εκπαίδευση
Στο σεμινάριο παρουσιάζονται Μεθοδολογίες και Πρακτικές, οι οποίες διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα, τη διαθεσιμότητα και την προσβασιμότητα των πολύτιμων Πληροφοριακών Δεδομένων της Επιχείρησης μέσα από τις απαιτήσεις της νέας Έκδοσης του Προτύπου ISO 27001:2022. Παράλληλα θα δοθεί έμφαση στις διαφορές που έχουν προκύψει με την παλαιότερη έκδοση και στα νέα σημεία Ελέγχου.
31
Ιαν
2024

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Live Online Training)

Τόπος: Διαδικτυακή Εκπαίδευση
Στο Σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται οι βασικές αρχές και η νομοθεσία, που θα πρέπει να πληρούνται από κάθε Επιχείρηση, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι διαθέτουν, σε ατομικό επίπεδο καθώς και σε επίπεδο Ομίλου, αποτελεσματική εσωτερική οργανωτική δομή και επαρκείς λειτουργίες Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Υποστήριξη από iCagenda