Προσεχείς εκδηλώσεις

Υπάρχουν 8 προσεχείς εκδηλώσεις

28
Φεβ
2024
Τετ, 28 Φεβ 2024 09:30 - 17:00
Διαδικτυακή Εκπαίδευση
Στο Σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται οι βασικές αρχές και η νομοθεσία, που θα πρέπει να πληρούνται από κάθε Επιχείρηση, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι διαθέτουν, σε ατομικό επίπεδο καθώς και σε επίπεδο Ομίλου, αποτελεσματική εσωτερική οργανωτική δομή και επαρκείς λειτουργίες Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
08
Μαρ
2024
Παρ, 8 Μαρ 2024 09:30 - 17:15
Διαδικτυακή Εκπαίδευση
Το Σεμινάριο αυτό, προσφέρει ένα σημαντικό πρακτικό βοήθημα για την αναβάθμιση του Προϊσταμένου Επιχείρησης, ώστε να λειτουργεί ως Manager Πρώτης Γραμμής.
14
Μαρ
2024
Πεμ, 14 Μαρ 2024 09:30 - 17:00
Διαδικτυακή Εκπαίδευση
Στο σεμινάριο αυτό, μέσα από ομαδικές πρακτικές Ασκήσεις, Role Playing, καθώς και υποστηρικτικά Checklists, βελτιώνονται οι Δεξιότητες Διαπραγμάτευσης, ώστε να επιτυγχάνονται θετικά αποτελέσματα σε φιλική ατμόσφαιρα και με βάση τη φιλοσοφία του αμοιβαίου οφέλους (win - win).
22
Μαρ
2024
Παρ, 22 Μαρ 2024 09:30 - 17:00
Διαδικτυακή Εκπαίδευση
Το Σεμινάριο αυτό απευθύνεται στα Ανώτερα Στελέχη του Εργοστασίου, σε Διευθύνοντες Συμβούλους και Ιδιοκτήτες Επιχειρήσεων που διαθέτουν Παραγωγική Μονάδα, ή έχουν ως αντικείμενο Εγκαταστάσεις και Service Εξοπλισμού και Τεχνικά Έργα. Παρουσιάζει βήμα προς βήμα τον τρόπο Αξιολόγησης όλων των Λειτουργιών του Εργοστασίου.
28
Μαρ
2024
Πεμ, 28 Μαρ 2024 09:30 - 17:00
Διαδικτυακή Εκπαίδευση
Σκοπός του σεμιναρίου αυτού είναι η παρουσίαση της μεθοδολογίας σχεδιασμού, υλοποίησης και παρακολούθησης ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Προγραμματισμού και Ελέγχου Συντήρησης Εξοπλισμού και Εγκαταστάσεων.
08
Απρ
2024
Δευ, 8 Απρ 2024 09:30 - 17:00
Διαδικτυακή Εκπαίδευση
Με το σεμινάριο αυτό προσφέρουμε στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να κατανοήσουν πλήρως την Δομή Κόστους του Προϊόντος, καθώς και τα Εργαλεία Προϋπολογισμού και Παρακολούθησής του, που αποτελούν modules (υποσυστήματα) των Πληροφοριακών Συστημάτων των Επιχειρήσεων (ERP).
11
Απρ
2024
Πεμ, 11 Απρ 2024 09:30 - 17:00
Διαδικτυακή Εκπαίδευση
Το Σεμινάριο αυτό πραγματεύεται το θέμα της Δειγματοληψίας με τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η Ποιότητα, αλλά και να αποφεύγεται η Σπατάλη. Περιλαμβάνει τη Δειγματοληψία Εισερχομένων Παρτίδων, τη συνεχή Δειγματοληψία κατά τη διάρκεια της Παραγωγής, αλλά και τη Δειγματοληψία για την αποδέσμευση των Παρτίδων που παράγονται.
24
Απρ
2024
Τετ, 24 Απρ 2024 09:30 - 17:00
Διαδικτυακή Εκπαίδευση
Στο Σεμινάριο αυτό, παρουσιάζεται η Μεθοδολογία Οργάνωσης ενός Εργαστηρίου Μετρήσεων, Δοκιμών και Διακριβώσεων στα πλαίσια της έκδοσης του Προτύπου ISO 17025:2017.

Υποστήριξη από iCagenda