ISO 17025 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (Live Online Training)

Σεμινάρια
8
iso17025_site
  Τετ, 24 Απρ 2024 09:30 - 17:00

  Διαδικτυακή Εκπαίδευση

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

LIVE ONLINE TRAINING: ISO 17025:2017

Οργάνωση και Τεχνική Επάρκεια Εργαστηρίων

Στο Σεμινάριο αυτό, παρουσιάζεται η Μεθοδολογία Οργάνωσης ενός Εργαστηρίου Μετρήσεων, Δοκιμών και Διακριβώσεων στα πλαίσια της έκδοσης του Προτύπου ISO 17025:2017. Η Διαπίστευση σύμφωνα με το Πρότυπο αυτό, αποτελεί την επίσημη αναγνώριση της Τεχνικής Επάρκειας και Αξιοπιστίας του Εργαστηρίου σε ότι αφορά τις Υποδομές, το Προσωπικό, τις Μεθόδους και τον Υπολογισμό της Αβεβαιότητας των Μετρήσεων και Αποτελεσμάτων.

Η έκδοση του 2017 αναδομεί τις Απαιτήσεις της προηγούμενης έκδοσης (2005), δίνοντας έμφαση στη Λειτουργικότητα, τη Διασύνδεση με το ISO 9001:2015, την προσέγγιση με βάση την Επικινδυνότητα (Risk Based Thinking), καθώς και στην ευελιξία στις Απαιτήσεις Διεργασιών, Διαδικασιών, Τεκμηρίωσης και Οργανωτικών Υπευθυνοτήτων.

Με τη Διαπίστευση, αναβαθμίζεται η εικόνα και το κύρος του Εργαστηρίου, τα λάθη άρα και το κόστος μειώνονται και η Λειτουργία του Εργαστηρίου γίνεται Ποιοτικότερη και Ανταγωνιστικότερη.

Το Πρότυπο ISO 17025 έχει Εφαρμογή σε Εργαστήρια πάσης φύσεως, όπως Δοκιμών, Δειγματοληψιών και Διακρίβωσης Οργάνων, Ελέγχου της Παραγωγής, Αξιολόγησης Διεργασιών, Ελέγχου Παρτίδων Υλικών και Προϊόντων, καθώς και Νοσηλευτικών Μονάδων και λοιπών Υπηρεσιών Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα.

Όσοι από τους συμμετέχοντες επιθυμούν θα μπορούν να μας στείλουν δεδομένα των Μετρήσεων τους, προκειμένου να ετοιμάσουμε άνευ κόστους τα αντίστοιχα Εργαλεία Μέτρησης Αβεβαιότητας.

Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν επι 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων, παρέχοντας απαντήσεις – διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους.

 


ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΗΘΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ


 Οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

 • Να ενημερωθούν για τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 17025:2017
 • Να ξεκαθαρίσουν μέσω Παραδειγμάτων, Ασκήσεων και Διαδικασιών που δίνονται στους συμμετέχοντες, την Έννοια των Απαιτήσεων κάθε εδαφίου του Προτύπου
 • Να κατανοήσουν την έννοια της Αβεβαιότητας, τη Μέθοδο υπολογισμού της και τα σχετικά Εργαλεία τα οποία θα δοθούν στους συμμετέχοντες
 • Να ξεκαθαρίσουν τις ακριβείς Απαιτήσεις Δειγματοληψίας για τη Μέτρηση της Αβεβαιότητας
 • Να ξεκαθαρίσουν τα κριτήρια που καθορίζουν την Επάρκεια Στελεχών, Μεθόδων και Υποδομών
 • Μέσω του Εργαλείου ISO 17025 Gap Analysis που έχει σχεδιάσει η Εταιρεία μας, θα μπορούν εύκολα να αποτυπώσουν τις ελλείψεις του Εργαστηρίου σε σχέση με τις Απαιτήσεις του Προτύπου, ώστε να ετοιμάσουν Δράσεις Συμμόρφωσης
 • Να διαχειριστούν την επικοινωνία με το Ε.ΣΥ.Δ
 • Έχοντας στη διάθεσή τους ένα Ολοκληρωμένο Πρότυπο Σύστημα, συμβατό με το ISO 17025, θα διευκολυνθούν να το προσαρμόσουν στα Δεδομένα του Εργαστηρίου τους, με άνευ κόστους Online Υποστήριξη από τους Συμβούλους της iBcl
 • Να υποστηριχθούν άνευ επιπλέον κόστους για την τακτοποίηση των μη Συμμορφώσεων κατά την επιθεώρηση του Ε.ΣΥ.Δ

 


ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ


Το σεμινάριο απευθύνεται σε: Διευθυντές, Τεχνικούς Υπευθύνους, Αναλυτές και Υπευθύνους Ποιότητας Εργαστηρίων, Εσωτερικούς Ελεγκτές Συστήματος Ποιότητας και λοιπά Στελέχη που ασχολούνται με την Οργάνωση ενός Εργαστηρίου το οποίο είτε πρόκειται να διαπιστευτεί είτε απλώς να βελτιώσει την Οργάνωσή του.

 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


Α. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

 • Τι ακριβώς σημαίνει κάθε εδάφιο του Προτύπου, με απλά Παραδείγματα
 • Τι χρειάζεται για να υπάρξει Συμμόρφωση σε κάθε εδάφιο
 • Παραδείγματα Διαδικασιών για κάθε εδάφιο

Β. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

 • Κατάλογος και Περιεχόμενο απαιτούμενων Διαδικασιών – Οδηγιών και Μεθόδων Αναλύσεων
 • Δράσεις για Risks-Opportunities
 • Επιλογές αναφορικά με την ύπαρξη ή όχι ISO 9001:2015
 • Τι ελέγχεται στον Εσωτερικό Έλεγχο
 • Ηλεκτρονικά Εργαλεία για την παρακολούθηση μη Συμμορφώσεων & Διαχείριση Προβλημάτων

Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

 • Προσωπικό, Απαιτούμενες Υποδομές και Εξοπλισμός
 • Μετρητική Ιχνηλασιμότητα
 • Εξωτερικοί Πόροι

Δ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

 • Διαχείριση Τεχνικού Έργου
 • Επιλογή, Επαλήθευση και Επικύρωση Μεθόδων
 • Δειγματοληψία
 • Χειρισμός Υλικών Δοκιμής/Διακρίβωσης και Τεχνικά Αρχεία
 • Εργαλεία σε Excel για τη Μέτρηση της Αβεβαιότητας
 • Πώς αξιολογείται η Μετρητική Ικανότητα των Οργάνων
 • Διακρίβωση Οργάνων
 • Ποιοτικός Έλεγχος των Αποτελεσμάτων
 • Σύστημα Αναφορών
 • Πώς γίνεται το Validation των Ελεγκτών
 • Πώς αξιολογείται η Επάρκεια του Προσωπικού

Ε. AUDITING - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

 • Διάγνωση των Αποκλίσεων των Εργαστηρίων από το Πρότυπο
 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικασιών και Μεθόδων
 • Auditing: Προγραμματισμός, Υλοποίηση, Συμπεριφορές Auditor
 • Workshop Εφαρμογής Auditing
 • Προαξιολόγηση – Τελική Αξιολόγηση από Ε.ΣΥ.Δ. – Διαπίστευση
 • Workshop: Case Studies Εφαρμογών στην πράξη

Στα Case Studies Εφαρμογής Auditing θα εντοπιστούν μη Συμμορφώσεις μέσα από το διάλογο Auditor και Ελεγχόμενων, καθώς και υποθετικά ευρήματα Προαξιολόγησης του Ε.ΣΥ.Δ και θα σχεδιαστούν Διορθωτικές Ενέργειες.

Στους συμμετέχοντες θα δοθούν Εργαλεία Μέτρησης Αβεβαιότητας, Εκτίμησης Επικινδυνότητας, με Παραδείγματα, καθώς και Υπόδειγμα Ολοκληρωμένου Συστήματος Ποιότητας – Διαδικασίες & Έντυπα – σε ηλεκτρονική μορφή, για προσαρμογή στην Επιχείρησή τους.

 


ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


Μιχαήλ Θεοφίλου, Αεροναυπηγός Μηχανικός, απόφοιτος της Σχολής Ικάρων (ΣΜΑ), κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc στην Αεροναυπηγική από το Cranfield Institute of Technology της Μ. Βρετανίας, καθώς και Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός από το Πανεπιστήμιο Πατρών, με σημαντική εμπειρία στην Οργάνωση Εργαστηρίων, στη Μοντελοποίηση και στη Βελτίωση Διεργασιών. Έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση Έργων Διαπίστευσης σε Εργαστήρια Ελληνικών και Διεθνών Επιχειρήσεων και Οργανισμών, σε επιθεωρήσεις κατά ISO 17025 Εργαστηρίων και σε παροχή εκπαίδευσης επί θεμάτων Στατιστικών Αναλύσεων και Αβεβαιότητας των Μετρήσεων.

 


ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΝΟΝΤΑΙ:


 • Εγχειρίδιο «ISO 17025 - Οργάνωση και Τεχνική Επάρκεια Εργαστηρίων »
 • Η παρουσίαση του σεμιναρίου
 • Πίνακας Ελέγχου Εσωτερικής Επιθεώρησης σε ηλεκτρονική μορφή
 • Εργαλεία σε Excel για τον υπολογισμό της Αβεβαιότητας
 • Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαδικασιών και Εντύπων σε ηλεκτρονική μορφή για εύκολη προσαρμογή
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της iBcl για λήψη του υλικού του σεμιναρίου
 • Δωρεάν υποστήριξη on line επί 12 μήνες για όλες τις φάσεις της Διαπίστευσης

 

Για τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο πατήστε " Εγγραφή στο σεμινάριο" παραπάνω για να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας ηλεκτρονικά ή επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 6215220.

Τηλέφωνο
Email
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ιστοσελίδα
Κόστος Συμμετοχής
480 Ευρώ. Στη δεύτερη συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 10%. Στην τρίτη και άνω συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 20%.
Υπεύθυνη Εκπαίδευσης
Δημητριάδη Ζήλη

Υποστήριξη από iCagenda