ISO 45001 - ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (Live Online Training)

Σεμινάρια
 Registration Closed
 
2
Ημερομηνία: Τετ, 15 Ιουν 2022 09:30 - 17:00

Τόπος υλοποίησης σεμιναρίου: Διαδικτυακή Εκπαίδευση

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

ISO 45001:2018 - ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Απαιτήσεις & Τρόποι Εφαρμογής του

Το Πρότυπο ISO 45001:2018, προδιαγράφει τις απαιτήσεις δημιουργίας ενός Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ). Εστιάζει στον αποτελεσματικό έλεγχο των επαγγελματικών Κινδύνων για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (εργαζόμενοι, επισκέπτες, προμηθευτές, ευρύτερο κοινωνικό σύνολο), καθώς και επίτευξη βελτιώσεων στις συνολικές επιδόσεις Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η ανάλυση των αρχών του Προτύπου, καθώς και οι τρόποι Εφαρμογής τους στις Επιχειρήσεις. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις σχετικές απαιτήσεις Διαχείρισης Κινδύνων, Εσωτερικών Επιθεωρήσεων, Πολιτικής ΥΑΕ, Σχεδιασμού του Συστήματος, Στόχων και Προγραμμάτων, Ελέγχου Λειτουργίας, καθώς και Μέτρησης & Παρακολούθησης Παραμέτρων ΥΑΕ. Καλύπτονται επίσης, οι γενικές αρχές της σχετικής νομοθεσίας ΥΑΕ και των Μεθόδων σύνταξης Μελέτης Επικινδυνότητας.

Η Εταιρεία μας έχει αναπτύξει εφαρμογή σε Excel για την ανάλυση των Κινδύνων και την εκτίμηση του βαθμού Επικινδυνότητάς τους, που ολοκληρώνεται με τον Σχεδιασμό και την Παρακολούθηση των απαιτούμενων μέτρων. Η εφαρμογή αυτή δίδεται στους συμμετέχοντες άνευ επιπλέον κόστους, ενώ παρέχεται επίσης Υπόδειγμα Μελέτης Επικινδυνότητας.

Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν επι 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων, παρέχοντας απαντήσεις – διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους.

 


ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΗΘΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ


 Οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

 • Να γνωρίσουν τα βασικά στοιχεία ενός Συστήματος Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία κατά ISO 45001:2018.
 • Να ξεκαθαρίσουν μέσω παραδειγμάτων τις απαιτήσεις του Προτύπου.
 • Να γνωρίσουν σημαντικές μεθοδολογίες για την αναγνώριση, αξιολόγηση και διαχείριση δυνητικών Κινδύνων, ενώ θα τους δοθούν και σχετικά Εργαλεία για άμεση εφαρμογή.
 • Να είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να παρακολουθούν προγράμματα μείωσης της επικινδυνότητας και ελαχιστοποίησης των Κινδύνων Εργασιακού Περιβάλλοντος.
 • Να γνωρίσουν τρόπους συστηματικής Παρακολούθησης και Εφαρμογής της νομοθεσίας περί ΥΑΕ.
 • Να γνωρίσουν τρόπους Μείωσης του Κόστους από τα ατυχήματα (π.χ. αποζημιώσεις, νοσοκομειακή περίθαλψη).
 • Να εξοικειωθούν με πρακτικά Εργαλεία για τη διαχείριση Προγραμμάτων ΥΑΕ και τη διαχείριση σημαντικών διαδικασιών του Συστήματος, όπως την παρακολούθηση μη Συμμορφώσεων και Ευκαιριών & τη Διαχείριση Προβλημάτων.

 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


 • Βασικά στοιχεία ενός Συστήματος Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία κατά ISO 45001:2018
 • Εισαγωγή στην Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας
 • Ανάλυση Κινδύνων και Εκτίμηση Επικινδυνότητας ως προς την Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας - Εργαλεία
 • Μέθοδος σύνταξης μελέτης επικινδυνότητας
 • Βασικοί Κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας
 • Ανάλυση της Ελληνικής Νομοθεσίας για Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας
 • Καλές Πρακτικές - Εργαλεία
 • Ατομικά μέτρα Προστασίας
 • Σήμανση για την προστασία και αποφυγή ατυχήματος
 • Μέτρα Προστασίας κάτω από ειδικές συνθήκες Εργασίας
 • Μέτρα Ασφάλειας για κατηγορίες Εργασιών
 • Οι υποχρεώσεις του Τεχνικού Ασφάλειας και του Γιατρού Εργασίας
 • Ηλεκτρονικά Εργαλεία για την Εκτίμηση Επικινδυνότητας, την Παρακολούθηση των Μέτρων ΥΑΕ και την Διαχείριση μη Συμμορφώσεων, Ευκαιριών & τη Διαχείριση Προβλημάτων

 


ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


Μιχαήλ Θεοφίλου, Αεροναυπηγός Μηχανικός MSc στην Αεροναυπηγική από το Cranfield Institute of Technology της Μ. Βρετανίας, καθώς και Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός από το Πανεπιστήμιο Πατρών, με σημαντική εμπειρία στην εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, Οργάνωσης Εργαστηρίων, στη Μοντελοποίηση και στη Βελτίωση Διεργασιών. Έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση Έργων Ανάλυσης Κινδύνων, Επιχειρηματικού Αντικτύπου, Επιχειρησιακής Συνέχειας, Βελτιστοποίησης Παραγωγής και σε παροχή εκπαίδευσης επί θεμάτων Εκτίμησης και Διαχείρισης Κινδύνων, Στατιστικών Αναλύσεων και Στατιστικού Ελέγχου Διεργασιών.

 


ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΝΟΝΤΑΙ:


 • Εγχειρίδιο «Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία - ISO 45001:2018»
 • Παρουσίαση του σεμιναρίου
 • Τα Εργαλεία που αναφέρθηκαν παραπάνω
 • Υπόδειγμα Μελέτης Επικινδυνότητας
 • Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της iBcl για λήψη του υλικού του σεμιναρίου
 • Υποστήριξη επί 12 μήνες σε θέματα του σεμιναρίου

 

Τηλέφωνο
210 8145 518
Email
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ιστοσελίδα
 

Powered by iCagenda