ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

20
BannerSeminars
Κατηγορία
Σεμινάρια
Dates
Παρ, 13 Φεβ 2015 09:00 - 16:30
Τόπος
Ξενοδοχείο Divani Palace Acropolis, Παρθενώνος 19, Αθήνα
Τηλέφωνο
Email
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ιστοσελίδα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Εφαρμογή από 1/1/2015 (Ν. 4308, συμπεριλαμβανομένης της ΠΟΛ. 1003)

Ο συγκεκριμένος νόμος αποτελείται από οκτώ κεφάλαια, σαράντα άρθρα και τέσσερα παραρτήματα, ενσωματώνει με πληρότητα και ορθότητα στο εσωτερικό δίκαιο τις λογιστικές διατάξεις της Οδηγίας 34/2013/ΕΕ και υλοποιεί την περαιτέρω απλοποίηση του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) του Ν.4093/2012.

Το νομοθέτημα στοχεύει στην ενοποίηση, συμπλήρωση και εκσυγχρονισμό των λογιστικών κανόνων της χώρας, ώστε να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο και λειτουργικό λογιστικό-ρυθμιστικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις και λοιπές υποκείμενες οντότητες.

Η εφαρμογή του νέου πλαισίου καταπολεμά τη λογιστική πολυνομία και υπηρετεί την ανάγκη για διαφάνεια, αξιοπιστία και συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, συνθήκες που συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία της αγοράς.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


 • Πεδίο εφαρμογής
 • Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων
  • Πολύ μικρές οντότητες
  • Μικρές οντότητες
  • Μεσαίες οντότητες
  • Μεγάλες οντότητες
 • Λογιστικό σύστημα
 • Λογιστικά αρχεία
  • Αρχείο Ενσώματων & Άυλων περιουσιακών στοιχείων
  • Αρχείο επενδύσεων σε χρεωστικούς τίτλους
  • Αρχείο Ιδιόκτητων αποθεμάτων
  • Αρχείο λογαριασμών
 • Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος
 • Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων
 • Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων
 • Τιμολόγιο πώλησης
  • περιεχόμενο τιμολογίου
  • απλοποιημένο και συγκεντρωτικό τιμολόγιο
  • Χρόνος έκδοσης τιμολογίου
 • Λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών
  • Εκδιδόμενα στοιχεία
  • Χρόνος έκδοσης στοιχείων
 • Ηλεκτρονικό τιμολόγιο
 • Αυθεντικότητα τιμολογίου
 • Χρηματοοικονομικές καταστάσεις
  • Ορισμός Χρηματοοικονομικών καταστάσεων
  • Γενικές αρχές σύνταξης Χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 • Κανόνες επιμέτρησης
  • Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία
  • Ιδιοπαραγόμενα πάγια στοιχεία
  • Αποσβέσεις
  • Χρηματοδοτική μίσθωση
  • Λειτουργική μίσθωση
 • Επιμέτρηση αποθεμάτων και υπηρεσιών
 • Υποχρεώσεις
  • Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
  • Μη Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
  • Προβλέψεις
 • Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόμενοι φόροι
  • Κρατικές επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων
  • Κρατικές επιχορηγήσεις εξόδων
  • Αναβαλλόμενοι φόροι
 • Κατάσταση αποτελεσμάτων
 • Καθαρή θέση
 • Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα
 • Προσάρτημα
 • Απλοποιήσεις και απαλλαγές
 • Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
  • Προϋποθέσεις υποχρεωτικής ενοποίησης
  • Απαλλαγή ενοποίησης
  • Κανόνες κατάρτισης
  • Σημειώσεις
 • Μεταβατικές διατάξεις
 • Παραρτήματα

 


ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


Χρήστος Αλτιπαρμάκης, Πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δ/ντικό Οικονομικό Στέλεχος μεγάλης πολυεθνικής επιχείρησης, μέλος της Φορολογικής Επιτροπής του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου. Εισηγητής σεμιναρίων με μεγάλη διδακτική εμπειρία.

 


ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΝΟΝΤΑΙ:


 • Οι σημειώσεις του σεμιναρίου σε έντυπη μορφή
 • Η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της iBcl για λήψη του υλικού του σεμιναρίου

 
 

Υποστήριξη από iCagenda